Představení SDH Hradištko & SDH Pikovice

SDH Hradištko a SDH Pikovice působí v obci Hradištko, která se nachází na skalnatém ostrohu nad údolím dvou řek Vltavy a Sázavy těsně před jejich soutokem u Davle a která je tvořena čtyřmi místními částmi: Hradištkem, Brunšovem, Rajchardovem a Pikovicemi. V rámci obce je zřízena Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hradištko (JSDH Hradištko), jejíž členskou základnu tvoří od roku 2016 hasiči z obou sborů. Tato jednotka je v rámci systému jednotek požární ochrany zařazena v kategorii JPO III (jednotka s působností mimo katastrální území domovské obce) a disponuje dvěma požárními zbrojnicemi v Hradištku a Pikovicích.

SDH Hradištko

SDH Hradištko vznikl dne 20. ledna 1907 a v současné době má 135 členů. Svou základnu má sbor v hasičské zbrojnici vedle zámečku v Hradištku.

SDH Pikovice

SDH Pikovice začal psát svou historii 25. února 1921, kdy vznikl oddělením od SDH Hradištko. Sbor v současné době čítá 31 členů a své zázemí má jednak v historické zbrojnici z roku 1911 zvané "Zvonička", jednak v novější hasičské zbrojnici pod restaurací U Dolejších v Pikovicích.