Kolektiv malých hasičů SDH Pikovice

Kolektiv malých hasičů SDH Pikovice vznikl na základě rozhodnutí výboru SDH v září 2021, přičemž první schůzka kolektivu se uskutečnila 4. října 2021. V současné době čítá kolektiv celkem 17 členů, kteří se schází jednou za čtrnáct dní vždy v neděli od 16:00.